20 marca 2015

kiedy słońce było bogiem ...


3 komentarze:

Dziękuję za komentarze i konstruktywną krytykę