1 kwietnia 2015

król olch

"– Ach, tato, tato! Słyszysz ten śpiew?
To znów król olch, to znów jego zew.
– Spokojnie, synku, to wiatru świst.
To szelest liści lub ptaków gwizd." 

Goethe, Król Olch


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarze i konstruktywną krytykę